Sunday, May 18, 2008

FAON-Conferentie 31 mei 2008

Note: This is an invitation in Dutch for an Armenian conference in Amersfoort, Holland on 31 May 2008.
If you do not read Dutch or if you do not live in Holland or Belgium please disregard this message.

ՀՈԼԱՆԴԱՀԱՅ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ
FEDERATIE ARMEENSE ORGANISATIES NEDERLAND (FAON)
E-mail: info@faon.nl

FAON – CONFERENTIE
31 MEI 2008 - AMERSFOORT


Plaats: Amershof – Snouckaertlaan 11, 3811 MA Amersfoort
Tijd: 11.00 – 15.00 uur. Zaal open om 10.00 uur
Bijdrage deelnemers: 25 euro, inclusief koffie, thee, en lunch


Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de tweede conferentie van FAON op 31 mei 2008 in Amersfoort. Het thema van deze conferentie is:
Positie van Armeniërs in de Nederlandse samenleving
De resultaten van het onderzoek

De afgelopen periode heeft een verkennend onderzoek plaatsgevonden naar de Armeniërs in Nederland. Het onderzoek is nu afgerond. Wat is eruit gekomen? En wat staat ons te doen? Wat moeten de acties zijn, de vervolgstappen. Samen met de onderzoeker en met leden van de Begeleidingscommissie bekijken wij de resultaten. En kunnen we discussiëren over wat die voor ons als gemeenschap betekenen.

Verder staat op de agenda
* Gastsprekers, zoals de consul van Armenië in Nederland dhr. A. Manoukian
* Wat is gerealiseerd na de eerste conferentie van de FAON? Een activiteitenverslag
* Workshops over deelthema’s als: Perspectief van de Armeense gemeenschap in Nederland; Versterking aanbod Armeense culturele activiteiten in Nederland; Samenwerking en zaken doen met Armenië.

Ook kunt u informatie verwachten, zoals over
* Het Armeniëfonds en het ontwikkelingsprogramma van de dorpen in Armenië
* De plannen rond het Armeense kerkgebouw van Amsterdam
* De plannen voor een Saroyan-festival i.v.m. de 100-ste geboortedag van William Saroyan

Tijdens de conferentie is er:
* Mogelijkheid voor standjes met informatie, produkten, boeken enz. met relatie tot Armenië

Inschrijving voor de conferentie liefst vóór 20 mei door:
* Het ingevulde aanmeldingsformulier te sturen per email aan info@faon.nl
of per post naar Weesperstraat 91 – 2574 VS Den Haag en
* 25 euro over te maken op rekening 56 70 79 678 t.n.v. “ACVA, inzake 24 april in Rijswijk ZH”
onder vermelding “Conferentie FAON 31 mei 2008”

U krijgt het programma van de conferentie vóór 26 mei 2008.
Voor alle vragen en suggesties kunt u ons ook via dit email-adres bereiken.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de FAON

FAON – CONFERENTIE
31 MEI 2008 – AMERSFOORT
Aanmeldingsformulier


Naam: …………………………………………………………………………

Adres …………………………………………………………………………

Postcode en Woonplaats ………………………………………………………………

Email: …………………………………………………………………………

Telefoon …………………………………………………………………………

S.v.p. invullen:

0 Ik meld me aan voor de FAON conferentie.
0 Ik maak 25 euro over op rekening 56 70 79 678 t.n.v. “ACVA, inzake 24 april in Rijswijk ZH”
onder vermelding “Conferentie FAON 31 mei 2008”

Desgewenst invullen:

0 Mijn belangstelling gaat het meest uit naar de volgende punten die in de
aankondiging genoemd zijn ………………………………………………………………

0 Ik zal deelnemen aan de workshop ………………………………………………………

0 Ik wil eigen standje voor ………………………………………………………………

0 Ik wil graag meewerken aan de conferentie, door ………………………………………

0 Ik heb nog de volgende suggesties ………………………………………………………

No comments: