Sunday, December 2, 2007

Enquête

Enquête onderzoek Armeniërs in Nederland 2007


ALGEMEEN

1. Bent u van Armeense afkomst?
o Ja
o Nee (graag de enquête invullen voor zover van toepassing en retour zenden)

1.1 Beschouwt u zichzelf als Armeniër?
o Ja (ga door naar vraag 1.3)
o Nee (ga door naar vraag 1.2)
o Enigszins (ga door naar vraag 1.3)

1.2 Waarom beschouwt u zichzelf niet als Armeniër?
o Geen enkele band met Armenië 
o Behalve de naam heb ik niks Armeens 
o Ik ben wel Armeens, maar voel me niet Armeens
o Ik heb geen Armeens bloed
o Alleen mijn partner is Armeens
o Anders, namelijk:


1.3 Waarom rekent u zich (enigszins) tot de Armeniërs?
      (Meerdere antwoorden zijn mogelijk)
o Mijn beide ouders zijn Armeniër
o Eén van mijn ouders is Armeniër
o Ik ben in Armenië geboren
o Ik voel mij Armeniër 
o Ik heb Armeens bloed
o Ik spreek Armeens
o Ik behoor tot de Armeens Apostolische Kerk
o Ik heb een Armeense naam
o Ik hou van Armeense muziek, literatuur enz.
o Ik voel me verbonden met de Armeense geschiedenis
o Anders, namelijk:


2. Waar bent u geboren?
o Armenië
o Nederland (ga door naar vraag 4)
o Republiek Turkije
o Iran
o Andere republieken van GOS/voormalige Sovjet Unie
o Voormalig Nederlands Indië
o Irak
o Libanon
o Anders, namelijk:


3. In welk jaar heeft u zich in Nederland gevestigd?

4. Wat is de samenstelling van uw huishouden?
o Alleenwonend (ga door naar vraag 4.3)
o Gehuwd of samenwonend met partner (ga door naar vraag 4.1)
o Eén-ouder gezin met     (aantal) thuiswonende kinderen
     (ga door naar vraag 4.2)
o Gehuwd of samenwonend met partner met      (aantal) thuiswonende kinderen
    (ga door naar vraag 4.1)
o Samengesteld huishouden (huishouden met grootouders en/of andere familieleden)
o Anders, namelijk:

4.1 Wilt u dan alstublieft de extra vragenlijst door uw partner laten invullen? zie bijlage

4.2 Wat is uw plaats in huishouden?
o Eén van beide partners of ouders of hoofd huishouden
o Grootouder
o Volwassen thuiswonend kind
o Anders, namelijk:

4.3 In welk jaar bent u geboren?

4.4 Wat is uw geslacht?
o Man o Vrouw

ONDERWIJS

5. Volgt u nu een dagopleiding?
o Ja (ga door naar vraag 5.1) o Nee (ga door naar vraag 5.2)

5.1 Aan welke opleiding neemt u deel?
o VMBO o MBO
o HAVO o HBO
o VWO of Gymnasium o Universiteit

5.2 Waar heeft u uw opleiding gevolgd?
o Buiten Nederland (ga door naar vraag 5.3)
o Alleen in Nederland (ga door naar vraag 5.4)
o Nederland en buitenland (vul zowel vraag 5.3 en 5.4 in)

5.3 Wat is uw hoogst voltooide opleiding buiten Nederland?
o Basis o Middelbaar o Hoger

5.4 Wat is uw hoogst voltooide opleiding in Nederland?
o Basis o Middelbaar o Hoger

5.5 Heeft u kinderen (bij deze vraag tellen ook kinderen mee die niet meer thuis wonen)?
o Nee (ga door naar vraag 6)
o Ja


Kinderen

5.6 Wilt u hieronder per kind het geboortejaar en het huidige type opleiding noteren. (voor typen opleidingen zie vraag 5.1. Indien een kind niet meer schoolgaand is, wilt u dan werk invullen)

Geboortejaar         Type opleiding

Geboortejaar         Type opleiding

Geboortejaar         Type opleiding

Geboortejaar         Type opleiding

Geboortejaar         Type opleiding

Geboortejaar         Type opleiding


o Ik heb meer dan zes kinderen en ik kwam regels tekort. Ik heb het geboortejaar en de opleiding van mijn andere kinderen op een extra vel papier gezet, dat ik samen met de. enquête opstuur.

WERK

6. Wat is uw rol in het arbeidsproces?
o Werknemer in loondienst, meer dan 12 uur per week (ga door naar 6.2)
o Werknemer in loondienst, minder dan 12 uur per week (ga door naar 6.2)
o Zelfstandig ondernemer (ga door naar 6.2) 
o Werkloos / werkzoekend (ga door naar 6.1) 
o Scholier / student (ga door naar vraag 7) 
o Arbeidsongeschikt / WAO (ga door naar 6.2) 
o Huisvrouw/huisman (ga door naar 6.2)
o Pensioen (ga door naar 6.2)
o Freelancer (ga door naar vraag 6.2)
o Anders, namelijk:

6.1 Hoe lang bent u al werkzoekend? maanden

6.2 Wat is uw beroep? Indien thans geen beroep (meer), wat was uw laatste beroep?TAAL

7. Welke talen spreekt u? (meerdere antwoorden mogelijk)
o Armeens o Nederlands
o Andere taal/talen, namelijk:


7.1 Welke taal wordt thuis meestal gesproken?
o Armeens o Nederlands
o Andere taal/talen, namelijk:


7.2 Als u kinderen hebt, vindt u het belangrijk dat ze (ook) de Armeense taal beheersen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
o Ja, daarom spreken we thuis grotendeels Armeens
o Ja, daarom zitten ze ook op Armeense les
o Ja, wij zouden graag willen dat ze Armeense les kregen, maar dat is er helaas niet
o Ja, want ik heb zelf nooit de kans gehad om Armeens te leren
o Nee, we spreken thuis ook niet of nauwelijks Armeens
o Nee, niet van (voldoende) belang

7.3 Hoe is uw beheersing van de Nederlandse taal?
o Slecht o Matig o Redelijk o Goed o Zeer goed

7.4 Leest u wel eens een Nederlandse krant?
o Ja o Nee

7.5 Kijkt u wel eens naar de Nederlandse tv?
o Ja o Nee

7.6 Kunt u Armeense televisie ontvangen?
o Ja o Nee


SOCIALE CONTACTEN

8. Waar bestaat uw vrienden- kennissenkring uit?
o Overwegend Armeniërs (ga door naar vraag 9)
o Overwegend Nederlanders (ga door naar vraag 9)
o Ongeveer evenveel Nederlanders als Armeniërs (ga door naar vraag 9)
o Nederlanders, Armeniërs en ook andere volkeren (ga door naar vraag 8.1)
o Anders, namelijk:


8.1 Welke etnische achtergrond hebben uw niet-Nederlandse en niet-Armeense vrienden/kennissen?


GODSDIENST

9. Rekent u zichzelf tot een bepaalde godsdienst of kerkgenootschap? Welke?
o Nee
o Ja, Armeens Apostolische Kerk
o Ja, Armeens Katholieke Kerk
o Ja, Rooms Katholiek
o Ja, Protestant
o Ja, andere geloofsrichting, namelijk:


ACTIVITEITEN ARMEENSE GEMEENSCHAP

10. Hoe vaak bezoekt u Armeense activiteiten of bijeenkomsten?
o (Vrijwel) nooit
o Eén of enkele malen per jaar
o Gemiddeld één keer per maand
o Gemiddeld één keer per week
o Vaker dan één keer per week


10.1 Wat voor soort Armeense activiteiten bezoekt u ? (meerdere antwoorden mogelijk)
o Culturele activiteiten
o Religieuze activiteiten
o Sport activiteiten
o Themadagen
o Feesten
o Discussie avonden
o Wekelijkse soos
o Armeense taallessen


UW MENING GRAAG

11. Als een gezin bestaat uit vader, moeder en kinderen, moeten allerlei taken worden verdeeld. Hieronder staan een aantal van die taken. Wilt u aangeven wie volgens u die taak moet uitvoeren, vooral vader of vooral de moeder of beiden samen?


  Alleen of vooral vader
                                              Alleen of vooral moeder
                                                                                                Beiden evenveel


Zorgen voor de kinderen o o o
Boodschappen doen o o o
Eten koken o o o
Geld verdienen o o o
Geld zaken regelen
(bijv. sparen of lenen) o o o

11.1 Wat vindt u van de volgende uitspraken? In hoeverre bent u het daarmee eens?

Helemaal     Mee eens    Niet mee eens/     Niet mee eens     Helemaal
mee eens                        niet mee oneens                              niet mee eens


1. Het is jammer dat in het dagelijks leven in Nederland religie steeds minder belangrijk wordt
o o o o o
2. Het is vervelend wanneer je kind wil trouwen met iemand van een andere religie
o o o o o
3. Het is vervelend wanneer je kind wil trouwen met een niet Armeniër
o o o o o
4. Kinderen moeten naar een school gaan die aansluit bij de religie van de ouders
o o o o o
5. In Nederland krijg je als niet etnisch Nederlander alle kansen
o o o o o
6. Nederland staat vijandig tegenover niet etnische Nederlanders
o o o o o
7. In Nederland worden je rechten als niet etnische Nederlander gerespecteerd
o o o o o
8. Nederland is een gastvrij land voor buitenlanders
o o o o o
9. In Nederland zijn de mensen onverschillig ten opzichte van buitenlanders
o o o o o
10. In Nederland zijn voor buitenlanders beperkingen
o o o o o
11. Nederland staat open voor buitenlandse culturen
o o o o o

11.3 Wilt u in Nederland blijven wonen?
o Ja o Nee, ik wil wonen in Armenië
o Nee, ik wil emigreren naar een ander land, namelijk:


Hartelijk dank voor uw medewerking!

Uw eventuele opmerkingen kunt u hieronder kwijt. Indien u meer ruimte nodig heeft, kunt u uw opmerkingen op een extra vel papier noteren en samen met de ingevulde enquête opsturen.


EXTRA VRAGENLIJST VOOR DE (EVENTUELE) PARTNER


1. Bent u in Nederland geboren? o Ja (ga door naar vraag 2) o Nee

1.1 Wat is uw geboorte land?

1.2 In welk jaar heeft u zich in Nederland gevestigd?

2. In welk jaar bent u geboren?

2.1 Wat is uw geslacht? o Man o Vrouw

2.2 Bent u van Armeense afkomst? o Ja o Nee

3. Volgt u nu een dagopleiding?
o Ja (ga door naar vraag 3.1)
o Nee (ga door naar vraag 3.2)

3.1 Aan welke opleiding neemt u deel?
o VMBO o MBO
o HAVO o HBO
o VWO of Gymnasium o Universiteit

3.2 Waar heeft u uw opleiding gevolgd?
o Buiten Nederland (ga door naar vraag 3.3)
o Alleen in Nederland (ga door naar vraag 3.4)
o Nederland en buitenland (vul zowel vraag 3.3 en 3.4 in)

3.3 Wat is uw hoogst voltooide opleiding buiten Nederland?
o Basis o Middelbaar o Hoger

3.4 Wat is uw hoogst voltooide opleiding in Nederland?
o Basis o Middelbaar o Hoger


4. Wat is uw rol in het arbeidsproces?
o Werknemer in loondienst meer dan 12 uur (ga door naar 4.2)
o Werknemer in loondienst minder dan 12 uur (ga door naar 4.2)
o Zelfstandig ondernemer (ga door naar 4.2) 
o Werkloos / werkzoekend (ga door naar 4.1) 
o Scholier / student (u mag stoppen met de enquête) 
o Arbeidsongeschikt / WAO (ga door naar 4.2)
o Huisvrouw / huisman (ga door naar 4.2)
o Pensioen (ga door naar 4.2)
o Freelancer (ga door naar vraag 4.2)
o Anders, namelijk:

4.1 Hoe lang bent u al werkzoekend? maanden

4.2 Wat is uw beroep? Indien thans geen beroep (meer), wat was uw laatste beroep?

No comments: