Wednesday, December 12, 2007

Bericht over het onderzoek

Onderzoek Armeniërs in Nederland 2007


BELANGRIJKE INFORMATIE

In de laatste maanden is er een steekproef genomen uit een groot bestand van Armeniërs in Nederland. Het onderzoek naar de Armeense gemeenschap is inmiddels flink gevorderd, enkele honderden formulieren zijn al verwerkt.

Eind deze maand wordt het onderzoek afgesloten. Een aantal Armeniërs, die een formulier hebben ontvangen, hebben het formulier nog niet (binnen de gestelde tijd) ingevuld en opgestuurd. U kunt dit nu alsnog doen, het onderzoek wint aan waarde als ook die Armeniërs alsnog hun formulier insturen.

Hebben u of uw kennissen een formulier ontvangen en nog niet ingevuld teruggestuurd? Deze maand is er gelegenheid om uw formulier alsnog in te sturen. Uw informatie en
mening kan dan nog worden meegenomen bij de verwerking. Misschien kunt u uw kennissen stimuleren of zonodig helpen om dit alsnog te doen.

Is er hulp van het onderzoeksteam nodig, geeft u ons dan een seintje, dan kan daarvoor een oplossing gevonden worden, bijvoorbeeld met telefonische hulp.

Nieuw

Ook kunnen nog Armeniërs met het onderzoek meedoen, die eerder, bij steekproef, nog geen formulier hebben ontvangen. Stuur een e-mail aan info@faon.nl onder vermelding van “Onderzoek” met uw naam en postadres.

U kunt de enquête ook online invullen. Daarvoor heeft u een toegangscode nodig. Stuur een e-mail aan info@faon.nl onder vermelding van “Onderzoek Online” met uw naam, postadres en e-mail-adres.

Wilt u te zijner tijd het boekje met de resultaten van het onderzoek ontvangen (de prijs is nog niet vastgesteld), dan kunt u dit ook alvast kenbaar maken door een mail te sturen naar info@faon.nl, onder vermelding van “boekje onderzoek”.

Hebt u een formulier ontvangen en ingevuld teruggestuurd? Het onderzoeksteam bedankt iedereen die mee gedaan heeft hartelijk. Enkele honderden enquêtes zijn intussen ingevuld retour ontvangen en verwerkt.

Hebt u (andere) vragen over het onderzoek: stuur een e-mail naar info@faon.nl onder vermelding van “Vraag onderzoek” of spreek uw vraag duidelijk in op 070 4490209.

No comments: