Wednesday, January 16, 2008

Persbericht: Herdenking Hrant Dink in Nederland

Federatie Armeense Organisaties Nederland (FAON) 
24 april Comité voor erkenning en herdenking van de Armeense genocide 1915
Adres:
 Weesperstraat 91 - 2574 VS Den Haag 
K.v.K. 27264382
E-mail: info@faon.nl
Website: www.24april.nl
Tel. 0624272574

PERSBERICHT
Armeniërs herdenken journalist Hrant Dink


Den Haag, 16 januari 2008 - Een jaar geleden, op 19 januari 2007, werd in Istanbul de Armeens-Turkse journalist Hrant Dink doodgeschoten. Op veel plaatsen in de wereld zal hij op 19 januari worden herdacht, en ook in Nederland. Dink was een moedig man, die zich onverschrokken voor zijn zaak heeft ingezet en daarvoor met zijn leven moest betalen. Op 19 januari 2008 om 14.00 uur worden bloemen gelegd bij de Armeense gedenksteen in begraafplaats de Boskamp, Boskamp 5, in Assen. Naast de plechtige herdenking wordt een resolutie aangenomen waarin onder meer wordt opgeroepen tot afschaffing van artikel 301 van het Turkse wetboek van strafrecht en het respecteren van mensenrechten en rechten van minderheden in Turkije.
 
Hrant Dink was uitgever, hoofdredacteur en columnist van het Armeens-Turkse tweetalige weekblad “Agos”. Met zijn publicaties wilde hij de dialoog bevorderen tussen Armeniërs en Turken. Dialoog en verzoening waren de essentie van het werk van Hrant Dink.  In die zin was hij een bruggenbouwer, maar evenzeer was hij voorvechter van de persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting in Turkije.
 
In vele landen werd hij onderscheiden voor zijn werk. Op  november 2006 kreeg hij in Den Haag uit handen van burgemeester Deetman de Oxfam Novib Pen Award. In Duitsland kreeg Dink de gerenomeerde Henri-Nannen prijs voor zijn verdiensten voor de persvrijheid.
 
Dink werd in 2005 op grond van artikel 301 van het Wetboek van Strafrecht veroordeeld tot zes maanden voorwaardelijke gevangenisstraf.  Op basis van dit artikel kan men worden vervolgd, als men in de ogen van de autoriteiten “het Turkendom beledigt”.
 
Na zijn veroordeling werd Hrant Dink slachtoffer van het politieke klimaat in Turkije. Door zijn opstelling werd hij voortdurend bedreigd, maar kreeg ondanks herhaald verzoek, geen bescherming van de politie van Istanbul. De achtergrond en toedracht van zijn dood zijn tot op de dag van vandaag niet helemaal opgehelderd.
 
De weigering door de opeenvolgende Turkse regeringen om de donkere bladzijden van de eigen geschiedenis onder ogen te zien en te verwerken, leidt tot geweld en agressie, en eist tot op heden, ruim negentig jaar na de genocide op de Armeniërs, nog steeds slachtoffers. Hoewel Hrant Dink de Armeense genocide van 1915 binnen de Turkse samenleving op een, ook voor Turken, respectvolle wijze ter sprake bracht, heeft hij deze dappere invulling van de elementaire vrijheid van meningsuiting en persvrijheid met de dood moeten bekopen. Ook na diens dood zijn deze basale mensenrechten in Turkije in het geding.
 
De Federatie van Armeense Organisaties in Nederland (FAON) roept dan ook de verantwoordelijken in regering en parlement van Nederland, maar ook de politici van de Europese Unie op om voor deze elementaire rechten in Turkije op te komen en met name om thans van Turkije de algehele schrapping van artikel 301 van het Turkse wetboek van strafrecht op zeer korte termijn te eisen. Al was het maar uit eerbetoon aan Hrant Dink, die zonder dit artikel naar alle waarschijnlijkheid nog geleefd had. Ondanks talloze beloftes van Turkije is dit artikel, dat in eclatante tegenspraak is met de Europese normen, tot op heden van kracht.

Federatie Armeense Organisaties in Nederland

No comments: